Chính Sách Quyền Riêng Tư


Trong thời đại số hóa hiện nay, việc bảo vệ quyền riêng tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tại Minh Nguyệt Store, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn đều được thực hiện một cách an toàn và minh bạch.

  • Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó một cách hợp pháp và minh bạch. Mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

  • Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó một cách tự nguyện và có ý chí biết. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.

  • Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, quản lý tài khoản của bạn, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi, và tương tác với bạn theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn với dịch vụ của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung và quảng cáo dựa trên sở thích của bạn.

  • Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và thủ tục quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi duy trì một môi trường an toàn để lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và chỉ cho phép những người có nhu cầu truy cập thông tin đó để thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

  • Chính Sách Quyền Riêng Tư Có Thể Thay Đổi:

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách quyền riêng tư của mình từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong quy trình hoạt động của chúng tôi hoặc vì các yếu tố khác. Mọi thay đổi trong chính sách này sẽ được thông báo một cách minh bạch và áp dụng sau khi chúng được công bố.

Tại Minh Nguyệt Store, chúng tôi luôn đặt quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ một cách tận tâm và trách nhiệm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.